1
Zapraszamy do Remaks ? centrum fizjoterapeutycznego, mieszcz?cego si? w Tarnowie. Oferujemy zabiegi w zakresie fizykoterapii, ortopedii, hydroterapii i zabiegi SPA lub masa?e. Wsp??pracujemy tak?e z profesjonalnymi klubami sportowymi. Jeste?my opr?cz tego przystosowani do pracy z osobami niepe?nosprawnymi.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments